Péintéireacht agus Sceitseáil

Timpeall ar thírdhreach éagsamhalta an chósta i Leithinis Shliabh an Liag atá na cúrsaí seo suite agus tugtar cúram iontu do thosaitheoirí agus d'fheabhsaitheoirí araon. Ealaíontóirí gairmiúla Éireannacha atá á stiúradh agus á dteagasc.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 10 Lúnasa 2019 — Dé Sathairn, 17 Lúnasa 2019
Péintéireacht agus Sceitseáil Gleann Cholm Cille €200 Cláraigh

Scoil Péintéireachta, Líníochta, agus Sceitseála Ghleann Cholm Cille

Á stiúradh ag na péinteirí gairmiúla Éireannacha Micheál Ó Dochartaigh agus Conal Mac a' tSaoir.

I gcroílár leithinis Sliabh Liag i sliabhraon iardheisceart Dhún na nGall atá an Scoil Shamhraidh seo ar bun. Is iad tírdhreach agus imeallbhord cósta an limistéir is suíomh do na cúrsaí péintéireachta atá a dtairiscint do thosaitheoirí agus don dream a bhfuil feabhas uathu araon.

Clár laethúil solúbtha a bheidh ann agus dearbhaítear aire agus treoir phearsanta an aoi-theagascora shárchumasaigh. Dhá sheisiún a bheidh ann gach lá de ghnáth, cuid acu i moch an lae, b’fhéidir, le breith ar éagsúlacht solais.

Ní gá do lucht an chúrsa ach ábhair a thabhairt leo le haghaidh an mheáin is fearr leo, cuir i gcás aicrilic, guais nó olaí; teastaíonn leabhar sceitseála chomh maith mar aon le rogha dhá nó trí cinn de scuaba. Moltar lena chois sin go dtugtar scian athchaite le dathanna a mheascadh. Cuirfear ábhair áirithe eile a mbeidh gá leo ar fáil ag láthair an chúrsa.

Na teagascóirí

Tá Micheál Ó Dochartaigh ina ealaíontóir a oibríonn i réimse leathan de mheáin, ina measc aicrílic, crayon, uisce-dhathú, griangraif agus peannluaidh. Roghnaíodh a shaothar don taispeántas ‘Ciall’ agus do seó bhliantúil Acadamh Ríoga Uladh. Bhí sé páirteach sa chlár ealaíon Imeall ar TG4 agus tugtar mír 10 mbomaite dá shaothar sa scannán ‘Drawing from Life’.

Tá Conal Mac an tSaoir ina ealaíontóir agus ina mhúinteoir, as Gleann Cholm Cille. Chaith sé tréimhse sa mheánoirthear sular phill sé le socrú ina cheantar dúchais. Tá sé ina chomhordaitheoir ar scéim ealaíne pobail agus ag teagasc go rialta. Tá a chuid ealaíne i mbailiúcháin phríobháideacha in Éirinn agus ar fud an domhain. Is ball é de Chumann Ealaíontóirí na hÉireann.