Teanga agus Timpeallacht: Oidhreacht Ghleann Cholm Cille

Crosleac ar Thuras Cholm Cille
Grúpa ar Chionn Ghlinne
Ellie Nic Fhionnghaile ag ceol

Tá saibhreas ar leith ag baint le Gleann Cholm Cille idir timpeallacht, teanga, dúlra, seandálaíocht, stair, ealaín agus ceol an cheantair. Beidh deis agat blaiseadh a fháil de na gnéithe sin uilig sa chúrsa úr nuálaíoch seo, a chuirfear ar fáil sa seomra ranga agus amuigh faoin aer, agus do chuid Gaeilge labhartha á cleachtadh agat i rith an ama.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 18 Meitheamh 2022 — Dé Sathairn, 25 Meitheamh 2022
Teanga agus Timpeallacht Gleann Cholm Cille €240 Cláraigh
Dé Sathairn, 20 Lúnasa 2022 — Dé Sathairn, 27 Lúnasa 2022
Teanga agus Timpeallacht Gleann Cholm Cille €240 Cláraigh

Úsáidfear meascán siúlóidí treoraithe, cur i láthair, teagasc sa seomra ranga, agus taispeántas amuigh faoin aer leis an chúrsa a chur ar fáil. D’fhéadfadh turas báid nó turas rothair a bheith i gceist fosta ach an aimsir a bheith fóirsteanach.

Beidh ranganna teanga i gceist i gcás suas le 50% den chúrsa, ach beidh Gaeilge á labhairt i ngach cuid den chlár agus beidh múinteoirí oilte ar fáil a chuideoidh leat feabhas a chur ar do chuid líofachta agus scileanna labhartha. Beidh fáilte roimh thosaitheoirí agus roimh chainteoirí cumasacha araon agus roinnfear na rannpháirtithe i ngrúpaí éagsúla i rith na seachtaine ar dhóigh a fhágfaidh go mbainfidh siad an buntáiste is fearr as an tseachtain.

Ar na hábhair a phléifear sa chúrsa beidh:

  • Flóra, fána agus gnáthóga áitiúla
  • Canúint Ghaeilge Ghleann Cholm Cille
  • Seandálaíocht Neoiliteach agus luath-Chríostaí
  • Oidhreacht Naomh Colm Cille
  • Béaloideas an cheantair
  • An iascaireacht agus an fharraige
  • Traidisiún ceoil dúchais iardheisceart Dhún na nGall

Ní cúrsa siúl sléibhe é seo: ní bheidh na siúlóidí ródheacair ach ní mór a chinntiú go mbeidh éadach maith báistí agus bróga compordacha agat.

COVID-19
Déanfar gach cúrsa a reáchtáil de réir threoir sláinte Rialtas na hÉireann. D’fhéadfadh athruithe áirithe a bheith ar leagan amach na gcúrsaí de thoradh ar an chomhairle sláinte. Amharc ar ár leathanach eolais maidir le COVID-19 agus Clár Cúrsaí Oideas Gael 2022.