Cúrsaí SCG/OCG

Is scéimeanna iad OCG agus SCG do mhúinteoirí scoile i bPoblacht na hÉireann a bhain cáilíocht amach agus iad thar lear. Cuireann na scéimeanna ar chumas na múinteoirí seo an Ghaeilge a fhoghlaim agus iad fós ag obair. Is é ceann de na riachtanais a bhaineann leis an dá scéim ná go gcaitheann na hiarrthóirí freastal ar chúrsaí Gaeilge de chuid ionad aitheanta sa Ghaeltacht. Is ionad aitheanta é Oideas Gael chuige seo.

Cuireann muid sainchúrsaí ullmhúcháin do na scrúduithe SCG/OCG ar fáil chomh maith leis seo.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Luain, 28 Deireadh Fómhair 2019 — Dé hAoine, 1 Samhain 2019
Cúrsa Ullmhúcháin do Scrúduithe an OCG/SCG Gleann Cholm Cille €200 Cláraigh

Tósaíonn na cúrsaí seo ag 10am an chéad lá (Dé Céadaoin nó Dé Luain) agus críochnaíonn ag 4pm an lá deireanach (Dé Domhnaigh nó Dé hAoine). Is féidir linn lóistín a shocrú duit don oíche roimh thús an chúrsa agus/nó don oíche ina dhiaidh: abair linn ar an fhoirm chlárúcháin má tá sé seo uait.

Bíonn cúrsaí teanga ar siúl i rith an tsamhraidh go seachtainiúil ó mhí an Mheithimh go deireadh mhí Lúnasa. Aithnítear na cúrsaí teanga ar fad i gcomhair seachtainí SCG/OCG sa Ghaeltacht.