COVID-19 agus Clár Cúrsaí Oideas Gael 2022

Tá Oideas Gael ag súil le clár iomlán cúrsaí Gaeltachta a chur ar fáil don bhliain 2022 a bheidh ar aon dul leis an treoir sláinte phoiblí is moille. Tá muid ag súil le fáilte a chur romhat go Gaeltacht Thír Chonaill arís!

Ní fios go cruinn do dhuine ar bith ag an staid seo, i mí na Samhna 2021, cad í an treoir sláinte phoiblí a bheidh i bhfeidhm an bhliain seo chugainn. Mar sin féin, tá an-ábhar dóchais againn go mbeidh cúrsaí Oideas Gael faoi lánseol arís go luath. Ainneoin na srianta a bhí ann i rith na bliana 2021, d'éirigh linn aon seachtain déag de chúrsaí a reáchtáil ar an láthair. Anois, sna sála ar chlár vacsaínithe ar éirigh thar barr leis in Éirinn agus leis an taisteal idirnáisiúnta ceadaithe arís, táthar ag súil nach mbeidh an cur isteach céanna ar imeachtaí ann, de bharr beartas sláinte phoiblí, ó Mhárta na bliana seo chugainn ar aghaidh. Ar ndóigh, beidh paindéim COVID-19 linn go fóill agus beifear ag súil go gcloífidh gach rannpháirtí leis an treoir sláinte phoiblí a bheidh i bhfeidhm sa tír ag an am.

Tá breis eolais ar an leathanach seo a chuideoidh leat agus do chuid pleananna á ndéanamh agat. Tá an t-eolas seo ag brath ar threoir sláinte Rialtas na hÉireann agus d’fhéadfadh sé athrú má thagann athrú ar na cúinsí sláinte phoiblí. Cuirfear leis an eolas ar an leathanach seo de réir mar a bheidh tuilleadh sonraí ar fáil.

Áirithintí agus aisíocaíochtaí

Agus tú ag cur cúrsa in áirithe, is féidir a bheith cinnte go ndéanfar aisíocaíocht ar tháille iomlán an chúrsa leat sa chás nach gceadaítear duit freastal ar an chúrsa ar ball de bharr srianta a bhaineann le COVID-19. (Is cuma más srianta i nDún na nGall nó san áit ina bhfuil cónaí ort féin a bhíonn i gceist.) Bhí sé seo mar pholasaí againn i rith 2020 agus 2021 agus thug sé suaimhneas intinne dár gcuid rannpháirtithe agus iad i mbun pleanála.

Taisteal go hÉirinn as tíortha thar lear

Beifear ag súil go gcloífidh gach rannpháirtí ar chúrsa de chuid Oideas Gael le treoir sláinte Rialtas na hÉireann ina hiomlán. Tá Éire rannpháirteach i gclár Theastas Digiteach COVID an Aontais Eorpaigh. Ní bheidh ar phaisinéirí a mbeidh an teastas acu coraintín a dhéanamh, ag glacadh leis go sásaíonn siad na riachtanaisí vacsaínithe nó tástála atá ann. Tabhair faoi deara go bhfuil an chomhairle seo ag brath ar chúrsaí sláinte in Éirinn agus ar fud an domhain agus d’fhéadfadh Rialtas na hÉireann an chomhairle seo a athrú sa chás go rachadh cúrsaí in olcas. Iarrtar ort an Chomhairle Taistil is déanaí ó Roinn Gnóthaí Eachtracha na hÉireann a bhaineann leis an tír ina bhfuil cónaí ort a léamh (tá nasc ar an leathanach seo).